Významné zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti ATQ s cílem posílení konkurenceschopného postavení na tuzemském trhu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace

RČ: CZ.1.03/2.2.00/13.01546

Zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti ATQ s.r.o. prostřednictvím pořízení strojů a technologií.

Pořízení špičkových technologických zařízení za účelem zvýšení efektivity výroby ve společnosti ATQ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace

RČ: CZ.1.03/2.2.00/13.01932

Zvýšení efektivity výrobního procesu ve společnosti ATQ s.r.o. prostřednictvím pořízení strojů a technologií.

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ATQ s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

RČ: CZ.03.1.52/0.0/16_043/0005056

Hlavním cílem předloženého projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců ve společnosti ATQ s.r.o. Výstupy z projektu umožní společnosti kontinuální růst, zvýšení efektivity práce a rozvoj zaměstnanců. Předložený projekt naplňuje dlouhodobou strategie vedení společnosti v oblasti rozvoje a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Rozšíření technologického vybavení firmy ATQ s.r.o. za účelem dalšího posílení konkurenceschopnosti - OP PIK Technologie III.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace

RČ: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006393

Hlavním cílem předloženého projektu je pořízení moderních výrobních technologií.

Zavedení elektromobility v rámci společnosti ATQ s.r.o. - OP PIK Nízkouhlíkové technologie II. výzva

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010477

Hlavním cílem předloženého projektu je zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy (elektromobility).

Prezentace projektu

Soubor energetických opatření v rámci společnosti ATQ s.r.o. - OP PIK Úspory energie II. výzva

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

RČ: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011892

Hlavním cílem předloženého projektu je snížení energetické náročnosti celkového výrobního procesu prostřednictvím komplexu energetických opatření.